Raun

Namn frå norrøn gudetru på nynorsk

Her er ei lista yver namn frå heidi norrøn gude­tru um­sette til norsk etter ålmenn fram­vokster. Målet er å få dei til å høva allra best inn i nynorsk skrift og talemål, som naturlegt nedervde namn. Elles med ymsa rett­ingar av beint fram låka uttalor i upp­att­liv­ingom av nomnom (t.d. tone­laget, med­ljodi og sjølv­ljodi i Odin)

Innehald

Dvergar
Jøtlar
Gygrer
Nornor
Æser
Åsynjor
Vaner
Valkyrjor
Stader
Elvar
Kappar
Hestar
Andre
Hendingar

Atterbod

Dvergar:

Allvis, Allvís

Andvare, Andvari

Austre, Austri

Brokk, Brokkr

Duren, (Dùren med tvostavingstonelag) Durinn

Durne, (Dúne, -ᶇ-) Dúrnir

Dvalen, Dvalínn

Dåen, Dáinn

Eitre, Eitri

Fjalar, (Fjèlar, sumstad kann henda Fjålår?) Fjalar

Fåmne, (sumstad Fåvne, Fåƀne, Fåᵇᵐne osb.) Fáfnir

Galar, (sumstad kann henda lår?) Galar

Gandalv, (sumstad gann-, -èlv, -ålv osb.) Gandalfr

Motsogne, Mótsognir

Nordre, (Nóre, Nòre, sumstad kann henda le?) Norðri

Oter, Ótr

Regen, (Règjen, Reien, Rìgjen, -ìn) Reginn

Reidmar, (Reimar) Hreiðmarr

Sindre, (jf. sindr, sumstad kann henda Sinj`njer, d.e. Sîndr’) Sindri

Sudre, (Sùre, Søre?) Suðri

Vestre, Vestri


Jøtlar:

Aurvandel, Aurvandil

Bauge, (Baugje, Baue), Baugi

Bele, (Bèle, utt. som sèle) Beli

Bergjelme, (Bèrgjèlme, Bær-) Bergelmir

Boltorn, (Bòltònn, jf. torn) Bǫlþorn

Byleist, (Bỳleist, sumstad kann henda Bỳllist?) Byleistr

Byleift, (sumstad Bỳleipt) Byleipt, same som Byleistr

Dag, Dagr

Eggter, Eggþér / Egðir (lyt kann henda vera Egder på norsk?)

Fjølvar, Fjǫlvar

Fornjot, (Fònnjót) Fornjót

Fårbaute, Fárbauti

Gang, (utt. som gang) Gangr

Geirrod, (Gjeirò, Gjeirø) Geirrǫðr

Gilling, (Gjì-) Gillingr

Gyme, (Gjỳme, Gjøm(m)e?), Gymir

Helblinde, (Hèl(l)-, l-) Helblindi

Helregen, (Hèlrègjen) Helreginn

Hyme, (Hỳme), Hymir

Ide, (Ie, sumstad kann henda Idda / Åddå?), Iði

Im, Ím

Lit, (Lìt, utt. som lìt) Litr

Loge, (Lògje, utt. som loge) Logi

Menglod, (Menglò, Menglø) Menglǫð

Mogtrase, Mǫgþrasir

Mokkurkalve, Mǫkkurkalfi

Narve, Narfi, Nǫrfi, Nǫrvi, Nǫrr

Rimne, (Rímne, Ríbne?) Hrímnir

Rimgrimne, (-bn-) Hrímgrímnir

Rungne, Hrungnir

Rym, (Rỳmm, Rømm) Hrymr

Ræsvelg, Hræsvelgr

Snjo, (utt. som ordet snjo?) Snjór

Stuttung, (Stùttùng) Stuttungr

Surt, (utt. som burt) Surtr

Tjatse, (Tjasse) Þjazi

Torre, (Tòrre, som månaden) Þorri

Trivalde, Þrívaldi

Trudgjelme, (Trúgjèlme) Þrúðgelmir

Trym, (Trỳmm, Trømm?) Þrymr

Utgarda-Loke, (-Lòkje) Útgarða-Loki

Vavtrudne, (Vavtrûne) Vafþrúðnir

Vorne, (Vònne, jf. vòrn) Vǫrnir

Vidblinde, (Ví-blinde) Víðblindi

Våle, Váli

Våsud, (Våsù, Våse?) Vásuðr

Yme, Ymir

Æge, (Ægje) Ægir

Ålvalde, Alvaldi / Ǫlvaldi


Gygrer:

Angerboda, (Angrbòa) Angrboða

Aurboda, Aurboða

Bestla, Bestla

Driva, Drífa

Fonn, Fǫnn

Gjelp, Gjalpr

Gjerd, (Gjèr, Gjæl) Gerðr

Greipa, Greipa

Grid, (Grì) Griðr

Gunnlod, (Gunnlò, Gunnlø) Gunnlǫð

Hardgreip, Harðgreipr

Hel, (Hèl(l), sumstad l? Jf. hel) Hel

Hyrrokki, (Hỳrrokkje, Hỳrrokkja?) Hyrrokkin

Jarnsaksa, Járnsaxa

Lauvøy, Laufey

Leikn, Leikn

Ljod, (Ljó, Ljø, utt. som ljod) Hljóð

Mjøll, (utt. som ordet mjøll) Mjǫll

Natt, Nátt

Nål, Nál

Rimgjerd, (Rímgjèr) Hrímgerðr

Rod, () Hróðr

Skade, (Skae) Skaði

Takk, Þǫkk


Nornor:

Skuld, Skuld

Urd, (utt. som ordet urd) Urðr

Verdande, (Vèrande, utt. som ferdande) Verðandi


Æser:

Andrimne, Andhrímnir

Balder, (sumstad Ballr?) Baldr

Brage, (ofte Bragje) Bragi

Delling, Dellingr

Forsete (Fòssète, Fossèt’, jf. forsæte), Forseti

Heimdall, Heimdallr

Hermod, (Hèrmó) Hermóðr

Hòd, (, ?) Hǫðr

Høne, Hǿnir

Itreksjod, (Itrèksjó) Ítreksjóð

Lodur, (Lóùr[2]) Lóðurr

Loke, (Lòkje, Løkje? Jf. vettet) Loki

Lovn, Lofn (lyt vera Lomn)

Magne, Magni

Meile, Meili

Mime, Mímir

Mode, (Móe) Móði

Måne, Máni

Nep, (Nèp) Nepr

Od, (utt. Ó) Óðr

Oden, (uttala Óen/Ó’n med tvostavingstonelag som i moden) Óðinn

Tor, Þórr

Ty, Týr

Ull, (Ùll) Ullr

Ve, Vé

Vidar, (Víar?) Víðarr

Vilje, Vili

Våle, Váli


Åsynjor:

Bil, (Bìl, Bél) Bil

Eir, Eir

Fjørgyn, (Fjørgjỳn), Fjǫrgyn / Fjǫrgvin

Frigg, Frigg

Frøya, (tvostavingstonelag, som trøya) Freyja

Fulla, (Fùlla) Fulla

Gjerd, (uttala som gjerd) Gerðr

Gjevjon, (Gjevjòn, sjå merknad) Gefjon, Gefjun

Gnå, Gná

Idunn, (Iùnn?), Iðunn

Ilm, Ilmr

Irpa, Irpa

Lin, Hlín

Nanna, Nanna (Nepsdóttir)

Njørun, Njǫrun (lyt vera Njøro, sjå merknad)

Rind, Rindr

Rån, Rán

Sigyn, (Sìgjỳn, kann henda Ségjøn?) Sigyn

Siv, (Sév?) Sif

Sjøvn, Sjǫfn (lyt eigenlegt vera Sjømn)

Skade, (Skae) Skaði

Snotra (tvostavingstonelag!), Snotra

Sol, Sól

Syn, (Sỳn, fylgjer kann henda kyn?) Syn

Såga, Sága

Torgjerd Holgabrud (-brur), (Tòrgjèr, -gjèl) Þorgerðr Holgabrúðr

Var (Vòr?), Vǫr

Vår, Vár


Vaner:

Frøy, Freyr

Gjerseme, (Gjèrsème) Gersemi

Gullveig, (Gùllveig, -vei) Gullveig

Noss, Hnoss

Kvase, Kvasir

Njord, (Njór/Njòr, Njól, fylgjer uttala av fjord) Njǫrðr


Valkyrjor:

Brynhildr, (Brỳnild, kann henda Brøneld) Brynhildr

Geiravor, (Gjeiravòr) Geiravǫr

Geirskogul, (Gjeirskògul) Geirskǫgul

Gondul, Gǫndul

Gunn, Gunnr

Herfjøt, Herfjǫtur

Herja, Herja

Hervor, (Hèrvòr) Hervǫr alvitr

Hild, Hildr

Kåra, Kára

Ladgud svankvit, (Lagu, Laggu?) Hlaðguðr svanhvít

Løkk, Hløkk

Mist, Mist

Olrun, (Òlrún) Ǫlrún

Rådgrid, (Rågri) Ráðgríðr

Regenleiv, (Règjen-, Rìgjen-, Reien-) Reginleif

Rist, Hrist

Rota, Róta

Sanngrid, (Sangrì, Sangre?) Sanngriðr

Sigerdriva, Sigrdrífa

Sigrun, Sigrún

Skjeggjold, Skeggjǫld

Skogul, (Skògul, sumstad kann henda som dugurd) Skǫgul

Sveid, (Svei, utt. som fyrrtid av svida) Sveið

Svipul, (Svìpul) Svipul

Togn, Þǫgn

Trìma, (Tréma, uttala liksom å brìma) Þrima

Trud, (Trú, lyt vera Trúr, liksom brur) Þrúðr


Stader:

Amsvartne Amsvartnir

Andlang, Andlangr

Barre, Barre

Bivrost, (-i; Bìv-, Bévròst, med tvostavingstonelag) Bifrost

Bilskirne, (Bìlskjìnne, sumstad kann henda Bélskjénne) Bilskirnir

Brime, (Brìme, Bréme?) Brimir

Bråvollane, Brávellir

Eljudne, (Éljûne) Éljúðnir

Fensalene, (Fèn-) Fensalir

Folkvang, Folkvangr

Fornsigtuna, (Fònnsìgtùna) Fornsigtuna

Futullund, Fjǫturlundr (lyt vera Fjøturlund, jf. fjøtur)

Fyresvollane, (Fỳres-) Fyrisvellir

Galgvid, (Galgvé) Gálgviðr

Gandvik, Gandvík

Gastropne, (sumstad kann henda Gastrofne) Gastropnir

Gimle, (Gjìmle, sumstad kann henda Gjemle) Gimlé

Ginnungagap, (-et; Gjìnnùngagap, Gjìnnùngap) Ginnungagap

Gjallarbrui (Gjè-?), Gjallarbrú

Gladsheim, (Glasseim) Glaðsheimr

Glitne, (Glìtne) Glitnir

Glæsesvollane, Glæsisvellir

Gnipaheller, (Gnìpa-, Gnìpe-) Gnipahellir

Helheim, (Hèl(h)eim, sumstad leim, -òm), Helheimr

Himenbjørg, (Hìmen-, Hìmel-) Himinbjǫrg

Hindarfjell, (Hìnda-) Hindarfjall

Hoddmimesholt, Hoddmímis holt

Idavollen, (Ia-, Ie-) Iðavǫllr

Jarnvid, (-vé) Járnviðr

Jøtulheim, Jǫtunheimr

Kvergjelme, Hvergelmir

Lidskjølv, (Lìskjølv, Lé-) Hliðskjǫlf

Midgard, (Mìgar, -gal, jf. midgard) Miðgarðr

Mimesbrunnen, Mímisbrunnr

Mimameid, (Míme-) Mímameiðr

Munarvåg, (Mùna-, liksom mùnaleg)) Munarvágr

Myrkvid, (-vé Myrkviðr

Nidafjell(i), (Nìa-, Neafjell) Niðafjǫll

Nitbjørg, (Nìt-, Nét-) Hnitbjǫrg

Noatun, (Nóa-, Nóe-, Nó-) Nóatún

Nyvlheim, (Nỳvleim, Nỳlveim?) Niflheimr

Nyvlhel, (Nỳvlèl) Niflhel

Nåstrand, Nástrǫnd

Sessrumne, (Sessrùmne, -rùm- liksom rom) Sessrúmnir

Sindre, sjå Sindre (dverg)

Singasteinen, Singasteinn

Søkvabekk, Sǫkkvabekkr

Trudheim, (Trúheim) Þrúðheimr

Trudvang, (Trúvang) Þrúðvangr

Trymheim, (Trỳmeim, sumstad kann henda Trømmeim?) Þrymheimr

Ukolne, (Úkólne) Ókólnir

Urdarbrunnen, (Ùra-, Ùla-) Urðarbrunnr

Utgard, Útgarðr

Valaskjølv (sumstad Vale-) Valaskjǫlf

Valhall, (Valhalli) Valhǫll

Vanaheim, Vanaheimr

Vidblåen, (Ví-) Víðbláinn

Vigrid, (Vìgri) Vígríðr

Vingolv, Vingolf

Yggdrasel, (Ỳggdrasell, -edl, -illj) Yggdrasill

Åsgard, Ásgarðr


Elvar:

Gjølli, Gjǫll

Elevågane, Élivágar

Ifing, Ífingr

Kjerlaugane, Kerlaugar

Kormt, Kǫrmt

Ormt, Ǫrmt

Slir, (utt. som slir) Slíðr

Vadgjelme, (Vagjèlme) Vaðgelmir

Vimur, Vimur


Kappar:

Arngrim, (Angrím) Arngrímr

Åslaug, (fylgjer utt. av laug, haug o.dl.) Áslaug

Bjørn Jarnsida, Bjǫrn Járnsíða

Bodvar Bjarke, (Bòvar Bjarkje, sumstad Bjèrkje) Bǫðvarr Bjarki

Fjølne, Fjǫlnir

Gudmund, (Gù-mùnd) Guðmundr

Hagbard, (Hagbar, -bal) Hagbarðr

Hake, (Hakje) Haki

Heidrek, (Heirek) Heiðrekr

Helge Haddingjeskate, (Hèlgje) Helgi Haddingjaskati

Helge Hjørvardsson, Helgi Hjǫrvarðsson

Helge Hundingsbane, Helgi Hundingsbani

Hjalmar, (sumstad kann henda Hjåmar, Hjèlmar?) Hjalmarr

Ingebjørg, (Ingjebjørg) Ingibjǫrg

Rolv Krake, (Krakje) Hrólfr Kraki

Ingjald, Ingjaldr

Ladgjerd, (Lagjèr, gjèl) Hlaðgerðr

Orvar-Odd, (Orva-Odd, sumstad kann henda Ørvar-Ødd?) Ǫrvar-Oddr

Pålna-Toke, (Tókje) Pálna-Tóki

Ragnar Lodbrok, (Lòbrók) Ragnarr Loðbrók

Rere, (Rère, Rære) Rerir

Sigmund, Sigmundr

Sigurd / Sjurd fåmnesbane, (Sjúr, Sjúl) Sigurðr fáfnisbani

Svaverlame, (Svavrlame, sumstad kann henda Svarvlame) Svafrlami

Sinfjøtle, (Sìnfjøtle, -fjøsle) Sinfjǫtli

Starkad, (Starka) Starkaðr

Styrbjørn Sterke, (Stèrkje) Styrbjǫrn sterki

Svipdag, (Svìpdag) Svipdagr

Volsung, (Vòlsùng) Vǫlsungr

Vestein, Vésteinn


Hestar:

Blodughove, (Bló-ùg-hóve) Blóðughófi

Falhovne, (Falhóvne, sumstad kann henda -hómne?) Falhófnir

Gardrova, (Gar-ròva, Galròva) Garðrofa

Gulltopp, Gulltoppr

Gisl, (Gjìsl, utt. som gisl) Gísl

Glad, (utt. som glad) Glaðr

Glær, Glær

Grane, Grani

Gullenburste (-bùste Gullinbursti

Gullfakse, Gullfaxi

Gylle, (Gjỳlle) Gyllir

Hamskjerpe, Hamskerpir

Hovvarpne, Hófvarpnir

Lettfete, Léttfeti

Rimfakse, Hrímfaxi

Skinfakse, (Skjìnfakse, sumstad kann henda Skjenfakse) Skinfaxi

Sylvrentopp, (Sỳlren-?) Silfrintoppr

Sine, (Sìne, Séne) Sinir

Skeidbrime, (Skjeibrìme) Skeiðbrimir

Sleipne, Sleipnir

Svadelfare, (Sva-el-, Svâl-, fylgjer kann henda sâl/sadel) Svaðilfari

Ålsvinn, Alsviðr

Årvak, Árvakr


Andre:

Ask og Embla, (sumstad kann henda Èmla, tvostavingstonelag) Askr ok Embla

Audhumla, (Au-hùmla, liksom hùmla) Auðhumla

Byggve, (Bỳggve, sumstad kann henda Bøggve?) Byggvir

Bur, (Bùr) Burr

Bure, Búri

Bøyla, Beyla

Elde, (Èlde, Èlle) Eldir

Fenre, Fenrir

Fimafeng, (Fìmafèng) Fimafengr

Garm, Garmr

Gleipne, Gleipnir

Glen, (Glèn, sumstad kann henda Glènn) Glenr

Hate Rodvitnesson, (Róvitnesson) Hati Hróðvitnisson

Hildesvine, Hildisvíni

Hjuke, (Hjúkje) Hjúki

Hugen, (Hùgjen, jf. -hugen), tvostavingstonelag) Higinn

Jamnhøg, Jafnhárr (kann henda Jamnhå?)

Jørmundgand, Jǫrmungandr

Mjøllne, Mjǫllnir

Modgud, (Mó-gù) Móðguðr

Munen, (Mùnen, tvostavingstonelag) Muninn

Nidhogg, Níðhǫggr

Roskva, (Ròskva) Rǫskva

Skirne, (Skjírne, sumstad kann henda Skjíne?) Skírnir

Skjoldmøy, skjaldmær

Skoll, Skǫll

Tanngnjost, (-gnóst, -gnøst) Tanngnjóstr

Tanngrisne, Tanngrisnir

Tjålve, Þjálfi

Volund, (Vòlùnd) Vǫlund


Hendingar:

Fimbulvetter, (Fìmbul-, Fìmmul-) Fimbulvetr

Ragnarok, Ragnarǫk

Hjadningstriden (Hjâning-, sumstad kann henda Hjèning-) Hjaðningavíg


Merknader:

Som i andre ord i ija-klassa, t.d. eine frå einir, hev dei gamalnorske namni med -ir falle saman med linnt hannkyn. Ei form som *Mjølner gjev rangt uttrykk av tonelaget og vik frå ålmenn framvokster.

Namn på -ir eller -i frå gamalnorsk fylgjer vanlegt norskt mål når det gjeld utljod og fær -i der detta finst i t.d. bakkji.

Der namnet hev ein unaturleg -ur eller dilikt for målføret, fylgjer uttala annan liknande framvokster, som onder frå ǫndurr.

Hokyn på -n skal eigenleg missa n-en, men då fylgjer sjølvljodet ålmenne reglar for utljod av burtfallen -n (med eikor vendingi etter di det er namn). Soleis Sìgjỳ eller Sìgjø (uviss på Sìgjì, Sìgja e.dl.) av Sigyn, og Gjevjò / Gjevja av Gefjon. Siste um upphavsformi er Gefjon, men skulde elles ha’ fylgt Njørun (Gjevjo < Gefjun).

Til liks med bunde fleirtal augo frå augun lyt Njǫrun verta Njøro.

, ì og è i uttaleskrifti er typar. Dei kann difor fritt verta ø, é og æ i uttala: Bỳllist > Bøllist / Bøllest, Gjèr > Gjær.

Der eit anna avbrigde av uttala høver betre til målføret er det inkje i vegen for å nytta detta, og soleis skapa eigne målførelege namn på gudane. T.d. Skug(g)ul for Skogul.

Når ein umset norrøne namn til norsk er det gjerne eit mål å fylgja ei ålmenn og venta framvokster. Det same gjeld med jamvektsord. Soleis Velja, Lòka, Braga, Gjøma o.s.fr. I målføre der jamvektsord hev utjamning er desse inkje undantak og ein kann gjerne segja Bråggå og Låkkå for Brage og Loke, som dei var nedervde norske namn. Den rettaste formi (d.e. beste umsetjingi) er ho som glid naturlegast inn i målet.

For ll og nn, eller rl og rn, kjem det j-fengjing og segmentasjon (dl eller dd) der detta høyrer heime i målføret: Fùllja (Fùllje) eller Fùdla/Fùdda, og Nannja (Nannje) eller Nadna, for Fulla og Nanna (Nepsdotter).

Etter gamal norsk namnesed fylgjer namni framvoksteren åt namnord på den visi at kvennmannsnamn på -a hev -e i dei målføri der anna linnt hokyn hev -e. Som ålmenne Anne for Anna (Arna?), eller Hæge /²heːɡə/ for Helga i Råbyggjelag, skal òg namn som Frøya hava same ending (og tonelag) som visa og trøya. Elles er det inkje i vegen for å nytta bundi form, slik det er tradisjon for i mange målføre: Ho Frøyo / Frøyā (eller jamvel Frøyææn).

I mange målføre er -ul fylgjerett vorte -el. Det same lyt dei gjera i desse namni. Soleis vestlendsk Svépel, Skògel (hard g!) og Gòndel. Jamfør jøtel og jøtedl for jøtul.

Heim i utljod er vaklande. Uttala det gjerne som heimlege heim-namn, t.d. Nỳlvei(m), Nỳlvem, Nøvlòm o.s.fr. for Nyvlheim.

Vanlege ord som fjell fylgjer vanleg målføreleg uttala. Ein stad som Sætesdal kann uttala Nidafjell som Niefjødd m.a.


Atterbod

Namn:

Netpost (valfritt):

Heimsida (valfritt):

Bod: