Raun

Gamle månadsnamn

Jolemånad eller jolemåne

Denne månaden er frå gamalt den månen som lyser på trettandedagen (kring same tid som joleblotet), ubunde av hine joledagane, jamvel um jolemånen kjem utpå nyåret. I 2022 er jolemånaden frå andre dagen etter nyår, fram til næste nymåne 28 dagar seinare. 2022 fær sin næste jolemånad åtte dagar fyrr nyår, tvo dagar etter solhov. Av gamalnorsk jólamánaðr

Jolemånad kann òg vera namn på den romerske månaden desember.


Torre

Torre (ofte i bundi form: torren) er månaden som kjem etter jolemånad, og kjem i 2022 på trettiande dagen etter nyår. I 2023 kjem han på den 21. Av gamalnorsk þorri. Jf. Torre, ein jøtul frå norrøn gudelæra og son av Snjo.

Torren kann òg vera namn på den romerske månaden februar, som han òg kjem på nett same tid som i 2022 (1. - 28. februar).


Gjø eller go

Detta er månaden som kjem etter torren. Som med torre er denne ofte nemnd i bundi form: Gjøi. Han vert uttala gói i nokre målføre, og med bundi form góa i Sparbu. I nokre målføre er han hannkyn, gjøin og góin, og sidefall er sumstad góam (hannkyn eintal). Av gamalnorsk gǿ og gói, jf. færøysk .

Norsk Ordbok:

H L giøaa, Ws, H, VTel1821 jøe, jhø, C, A; målf og go (Namd), goi (Jr; AlverDM 14), bf. sg. goa (Sparbu), lint m. bf. sg. gjøin (Krok.PL 14), goin (Krok.GF II,235), dat. goam (sm. st.); genus og m. (StordHøyl.; Krok.); personifisert Gjø, gjø, og Go (Vikna), Jo (Ndm), Jo Gjø (NFL19Helg 103); gno gói (gǿ), fær , sv. målf. gója, gya ‘februar’; av *g(i)ôn svarande til gr. kjion ‘snø’ (ett Sophus Bugge), T.

Gjøi kann òg vera namn på den romerske månaden mars.


Krikla eller kvina

Denne månaden kjem etter gjøi.

Krikla/kvina kann òg vera namn på den romerske månaden april.


Atterbod

Namn:

Netpost (valfritt):

Heimsida (valfritt):

Bod: