Båt Båt

Tak gjerne kontakt på desse visene:

Netpost:

Discord:

Eiliv#8720
Kvitr: @Oyluivur

IRC:

Eiliv eller ##hognorsk på irc.libera.chat:6697
Habbo: Nekaramurtur

Reddit:

u/morpylsa
Steam: Eiliv
Raun