← attende til bokstova

Grunnleggjandi um djúpnorsk™

Hvað kann gera norsk líkari færøysk? Sér einn nærra á saki finnr einn snøggt út at mykið av úlíkskapinn er reint ortugrafisk millum dessa tvau málanna, so berra með djúpnorsk™ verðr norskinn mykið meira «færøyskr». Eitt av dei týðiligastu dǿmi er endingi -ið sum álmennt er skrivinn -et ‘pá norsk, men hevir nett sama úttala sum dann færøyska endingi.

Djúpnorsk er í dað heila meint áð vera nýnorskt talumál sum dað røynliga er í dag, men útan dansk-svenskr ortugrafí. Í staði(num?1) er dað tyft á færøysk og íslendsk, d.e. dann gamalnorski skrifttradisjóninn. Á mangir mátar hǿvir einn slíkr ortugrafí mykið betra til norsk málfǿri, av dí einn tekr frá eldra mál sum voks fram til dei úlíku form(un?2)um mið hava í dag. Soleiðis fær einn skriftformir sum hǿva fylgirétt til oll málfǿri. Tak t.d. bǿkr útan innskotssjølvljóð sum dei úlíku málfǿrum kunna setja inn sí eignu ljóð í, ellr ikki nǫkuð í dað heila. Bǿkr hǿvir til bǿkr, bøyka, bǿke(r), bǿku og bǿk. Bøker høvir til bǿke(r). Heldr ikki orð með -er sum hava einstavingstónalag fá detta innskotssjølvljóðið: fagr, gimbr, myrkr o.s.fr.. Dann nýnorska formi av gamalnorska meistari lýtr einn dífyri skríva sum meistr á grunn av tónalagið. Láni mynstr og sukr og, so vel sum svovl, sykl, gafl og vaktl. Jf. segnorði sukra, sykla og gafla.

Gamallr ð er ‹ð› á djúpnorsk. Detta ljóðið er berra hert á Sunnmǿri og lýtr dífyri hava ‹ð› fyri dei ikki-avvíkandi málfǿri ellis. Í álmenn úttala verðr detta ljóðið ikki úttalað. Soleiðis verða orð sum ‹tíð›, ‹jorð›, ‹húð› o.s.fr. úttalað (úttoluð?) /tí/, /jor/, /hú/. Með ‹ð› verðr úttala av nomn meira auðsýnt, m.a. ‹Óðinn›, ‹Fyrði›, ‹Horðaland›, ‹Harðang› og ‹Niðarós›. Dessi nomni verða tradisjónellt úttalað /Óinn, Ó(e)nn/ (/ón(s)-/), /Fỳre/, /Hòraland/, /Harang/ og /Nìarós/. Gamallr /ð/ er herðr til /d/ ettir /g/, /n/, /v/ og /l/: bygd, Agdir, kald, kundi, lavdi. Fyrrtíð av ná-segnorði hava dd fyri gamall ð: trúddi, náddi o.s.fr.. Hava hevir fengið ei bøyging lík ná-segnorði á statsnýnorsk, men detta orðið verðr bøygt sum i-linn segnorð á landsmál og dífyri og á djúpnorsk. Jf. segja.

Bøygingssystémið verðr soleiðis slík (tenktar formir í hakaklombr):
Sterkt inkikyn:
ub. eintal b. eintal ub. fleirtal b. fleirtal
tak takið tok toki
s.fall [taki] taki(nu?) [tokum] tok(un?)um
e.fall taks- - taka- -

Linnt inkikyn:
stykki stykkið stykki stykki
s.fall - stykki - stykkjum
e.fall stykkis- - stykkja- -

Sterkt hannkyn:
mann manninn menn(r?) mennrnir
s.fall - manni(num?) - monnum
e.fall manns- - manna- -

Linnt hannkyn (nd-stomn):
bóndi bóndinn bǿndr bǿndrnir
s.fall [bónda] bónda(num?) - bóndum
e.fall bónda- - bónda- -

Sterkt hokyn:
brók bróki brǿkr brǿkrnar
s.fall - brókinni brókum
e.fall brókar- - bróka- -

Linnt hokyn:
genta genta gentur genturnar
s.fall [gentu] gentunni - gentum
e.fall gentu- - genta- -


Fyri segnorðum (eintal til vinstri og mangtal til hǿgri):
nemneform nótíð fyrrtíð
kasta kastar kasta kastaði [kostuðu]
eta etr eta át átu
tenkja tenkir tenkja tenkti [tenktu]
hava hev(ir) hava havdi [hovdu]
vilja vil vilja vildi [vildu]
sjá sér sjá ság ságu

Lagformir:
ferðug lagform úferdug
lagform
hannkyn hókyn inkikyn
kastað(r?) [kostuð] kastað kastandi
etinn eti etið etandi
tenkt tenkt tenkt tenkjandi
havd(r) hovd havt havandi
- - viljað (viljandi)
sédd(r) sédd sét sjáandi

Sjølva málið

Málfǿringi í djúpnorsk er nógu konservatív og nærri færøysk, með bøygingsystémið méð. Hokyn eintal og inkikyn fleirtal eru t.d. heilt lík. Dífyri verða «danske lag» og «dansk log» dað sama: donsk log. Eigandi varaorð og lagorð fá sama formi í eintal hokyn og fleirtal inkikyn: bóki mí og húsi mí. Hann- og hokyn fá úlíkar bøygingar: bǿkrnar mínar og hestarnir mínir. Síðsti r-en verðr ikki úttalaðr, men skílr bundi form frá fleirtal, t.d. í dann vaksni manninn og vaksnir menn. Slíkir r-ar skrívu dei og á ellsti nýnorsk. Bundið fleirtal fær -u: dei vaksnu mennirnir. R heldr á fyristandandi a m.a. á eldri sunnmǿrsk (Aasen), so dað hét denn stóre tausa, men stóra tause. Með einn slíkr skilnað ljóta skriftformirnar og vera úlíkar, sum nær einn skrívr hennar og hestar með -r fyri úttaluformirnar henna og hesta.

Jamføring millum ymis mál:
Djúpnorsk™:
Bóndinn havdi (havði) sekshundrað sauðir. / Dei stóru hestarnir sprungu pá3 grassléttunni.
Færøysk:
Bóndin hevði sekshundrað seyðir. / Teir stóru hestarnir runnu á grasslættanum.
Íslendsk:
Bóndinn hafði sekshundrað sauðir. / Þeir stóru hestarnir hlupu á grassléttunni.
Dansk:
Bonden havde sekshundrede får. / De store heste løb på græssletten.

Djúpnorska umsetjingar

Draumkvæðið:
Vil dú meg lýa, eg kveða full kann
um einhvarn nýtan drengin,
alt um hann Ólav Ástuson,
sum hevir sovið so lengi.
Og deð var Ólav Ástuson,
sum hevir sovið so lengi.

Norðmanninn:
Millum bakkar og berg útmeð havið
hevir norðmanninn fengið sinn heim,
dar hann sjølv hevir tuftirnar gravið
og set sjølv sí hús upp á deim.

Upp á fjellið:
Hú hei, kur er det vel friskt og lett
upp á fjellið, upp á fjellið
Hér leikar vindinn í kát sprett
upp á fjellið, upp á fjellið
Og fótinn dansar og augað lær
og hjartað kveikjande hugnað fær
upp á fjellið, upp á fjellið

Gamla Noreg:
Gamla Noreg, nørðst í grendum,
er várt eigið ættarland.
Dar eru hav, sum heilt át endum
leikar um dann langa strand:
dar eru víkar og votn og øyjar,
túsund fjorðar og túsund fjell,
snøyður, dar sjeldan snjóinn tøyjar,
dalar, dar forsinn digr fell.

Ásulv Edland:
Í Vinjar sókn eru hágir nútar
og kempukarar og gastir gútar;
men Ásulv Edland er góðr sum tí’
á Kongsbergmarknaðinn dar gengr hann frí.

Nýstev:
Eg kann ‘ki kveða men eg kann gaula
og hev’ du kaldgraut so sku’ eg maula
og hev’ du kaldgraut so set ‘n fram
fyr’ hér er gutar sum maula kann.

Fleiri djúpnorskar umsetjingar  

Dei djúpnorsku grunnforminar:

Eintal Fyrsti pers. Annarr pers. Triðji persón
Nemnifall eg hann ho dað
Undirfall meg deg hann hana dað
Síðufall mér dér honum henni
Eigarfall minn dinn hass hennar dess
Fleirtal Fyrsti pers. Annarr pers. Triðji persón
Nemnifall mið (mér?) dið (dér) dei
Undirfall okkr oss dykkr dyðr dei(m?)
Síðufall okkr oss dykkr dyðr deim
Eigarfall okkar vár dykkar dyðar deira
 

Eigarformirnar, með kyn:

Eintal Fyrsti persón Annarr persón Triðji persón
Hannkyn minn mínir dinn dínir hans hennar dess
Hokyn mínar dínar
Inkikyn mitt ditt
Fleirtal Fyrsti persón Annarr persón Triðji persón
Hannkyn várr várir okkar okkrir dykkar dykkrir deira
Hokyn vár várar okkur okkrar dykkur dykkrar
Inkikyn várt vár okkart okkur dykkart dykkur
(Gamalvorðnar formir, ellr berra nyttaðar nokrir fáir staðir.)

Peikandi varaorð:

Eintal Hannkyn Hokyn Inkikyn
Nemnifall denna denna detta
Síðufall dessum dessi dessu
Eigarfall dessa dessar dessa
Fleirtal Hannkyn Hokyn Inkikyn
Nemnifall dessir dessar dessi
Síðufall dessum
Eigarfall dessa
 

Determinativ:

Eintal Hannkyn Hokyn Inkikyn
Nemnifall dann dann dað
Síðufall dí (deim?) dí (deim?)
Eigarfall dess
Fleirtal Hannkyn Hokyn Inkikyn
Nemnifall dei
Undirfall dei (deim)
Síðufall (deim)
Eigarfall deira

Stutt lista yvir orð sum fá aðrir skrívimátar á djúpnorsk™:

fagr. Frá gamalnorsk fagr með r-inn í rótinni. Fair’e o.l. í málfǿrum (d.e. fagr með nýr –r).

gimbr. Soguligt og málfǿriligt. Gamalnorsk havði trúliga báði gymbr og gimbr.

meistr. Gamalnorsk meistari, men áverkað av týsk á nýnorsk og hevir tónalag 1, og -e-.

gafl. Lánorð með tónalag 1.
sukr.
sykl.

trobl, trubl. Frá engelsk trouble og hevir tónalag 1.

kípr. Frá cheap, men með tillagdr lagorðs-r (kjíp’e).

fengsl. Gamalnorsk fangelsi, men hevir ofta tónalag 1 á norsk. Fengsl í Schjøtt-orðbókinni.

bitr. Visst frá lágtýsk, men gamalnorsk havði og orðið bitr (bitandi).

gygr. Gn. gygr.

aðrir «andre». Formi a(i)re finnst í málfǿri, meðan andre er ei analogisk form frá annarr.

(andrir. Annarr skrívamáti fyr aðrir. Trúliga analogiska frá annarr > annrir, með nnr > ndr.)

áð. Merki fyr nemniformi: Áð vera. Ð-inn fyr soguligir grunnar. Gn., fær. og isl. at.

trøyja. Jf. treyja á íslendsk.

vats-. Gn. vaz, men fyr áð betra vísa samanhanginn með vatn fær dað eitt (úljóðandi) t.

vætska. Av vátr.

beitsk. Av beit/bíta.

Bergn. Dann (vestr)norska formi Bjǫrgvin verðr fyri nǫkur for sér, svo dá er Bergn den hǿviligaste skrívamátinn á djúpnorsk™. Namnið hevir tónalag 1, trúlega frá týðsk, men er ikki bundið hannkyn. Ein einskildr -n er dífyri nóg, jamfǿr orð sum eign. Í tillegg er úttala vorði Bern í nǫkur málfǿri, með sama g-burtfallið sum í orð sum morgna.

Lengri lista


Ting eg er úvissr á:

Skulu namnorði og lagorði í hannkyn hava -r (hestr og kaldr)? Detta hǿvir til málfǿri með formir sum hest’e, kald’e, hest’u, kald’u osb.

Skal djúpnorsk™ skilja gamall kv og hv? Nǫkur málfǿri hava kv í orð sum kvinna, men ikki í t.d. kvað. Vinjar m.a. hevir høtt frá h-inn í hvat. So hava onnur málfǿri gv, og nǫkur hava v. Dá fá mið hvað, hval(r), hvessa, og kvað, kvinna og kveld(r).

Er djúpnorsk™ berra ortugrafiskt, ellr eldra í orðtilfang og bøygingar með?

-r í fleirtal av lagorð er studdr av fleirtalsformi kalda á staðir dar. Bundi form hevir -e í hokyn. Dessar formirnar eru ventaðar frá eldri -a og ­-ar. R-inn heldr á a, jamvel um hann sjølvr fellr. Darímót verðr -a veikt til -e. Merknað: Valdi áð nytta -r fylgirett dar dað er soguligt.

Hvorsu skríva mið síðufallsformirnar? Síðan málfǿri hava so mangar úlíkar formir er dað kann henda best á berre nytta dei soguligar, so síðufall av hest verðr hestinum. Detta svarar til og með betra til formirnar hestem og hestom í Øystridalinum en dað hesti ger. Samaleiðis með høy með síðufallsformi høy (Sunnmøri) og liknanda.

*hestim hestem (hesti/heste?)
hestinum *hestum
*hestin hesti/hesta/heste/hestæ
høynu *høynum høyná


Dað var dað.


1. Fyr’ áð skilja t.d. holmi (linnt hannkyn) og holmi (síðufall av holm) ljóta mið kann henda skríva holminum?

2. Skilr nǫkuð málfǿri millum úbundið og bundið fleirtal av síðufall?

3. er ei gomul avstytting av uppá, so áð skríva dað sum eitt eigið orð er greitt á djúpnorsk™.


Atterbod

Namn:

Heimsida (valfritt):

Bod: