Båt Båt

Eiliv med Guds miskunn, eigaren av dessom vevgarde, sender ollom monnom, deim som denne netsida sjå eller høyra, i Norege eller utlande, kvedja Guds og si. Eg vil dykk kunnigt gjera um at eg skipade denne vevgarden adre torsdagen etter solhov i nionde åre og tjugonde av vårom vyrdelege herre, herre Harald femte, med Guds miskunn noregskong, fyre å leggja ut ymist eg heve ans fyre, og ymist som kann vera nyttugt fyr’ odrom. I Bokstovonne finna did nokra av utrøyningarna mina, m.a. Djúpnorsk™ og umsette stad- og gudanomn. Eiliv innsiglade og ritade.


Ymist:

Joikakaka

Vitjarar: 4909
Raun