Båt Båt

Eiliv med Guds miskunn, eigaren av dessom vevgarde, sender ollom monnom, deim som denne netsida sjå eller høyra, vinom av Gud og sinom i Norege eller utlande, kvedja Guds og si. Eg vil dykk kunnigt gjera um at eg skipade denne vevgarden adre torsdagen etter solhov å di åre som lidet var frå burdartidenne åt herra vårom Jesu Kristi, tvau tushundrade og tjugonde året, men i nionde åre og tjugonde av rike åt vårom vyrdelege herre, herre Harald femte, med Guds miskunn noregskong, fyre å leggja ut ymist eg heve ans fyre, og ymist som kann vera nyttugt fyr’ odrom. Til sannende at alt no er loket, sette Eiliv innsigle fyre denna netsida som gjord var å Ulvastad å fyrrnemndom dag og år.


Ymist:

Joikakaka

Vitjarar: 14520
Raun