Båt Båt

Eiliv med Guds miskunn, eigaren av dessom vevgardẽ, sender ollom monnom, deim som denne netsidã sjå eller høyra, vinom av Gud og sinom i Norege eller utlande, kvedja Guds og sĩ. Eg vil dykk kunnigt gjera um at eg skipade denne vevgarden adre torsdagen etter solhov å di årẽ som lidet var frå burdartidenne åt herrã vårom Jesu Kristi, tvau tushundrade og tjugonde, men i nionde årẽ og tjugonde av rikẽ åt vårom vyrdelege herre, herre Harald femte, med Guds miskunn noregskong, fyre å leggja ut ymist eg heve ans fyre, og ymist til nytta fyr’ odrom. Til sannende at alt no er loket, sette Eiliv innsigle fyre denna velkomotekstĩ som gjord var å Ulvastad å fyrrnemndom dag og år.


Ymist:

Vitjarar: 27586
Raun